Interesting links

Co je SVJ? –  Společenství vlastníků jednotek
Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Pro jednotlivce by bylo poměrně obtížné zajistit správu budovy o několika bytech. Nemluvě o zabezpečení zásadních oprav a jejich financování. Pro účely správy obytných domů vznikají společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) má na starosti zejména správu, provoz a opravy tzv. společných částí domu, což je např. střecha, chodba, schodiště, kotelna, prádelna, kočárkárna apod., tedy vše mimo bytů nebo nebytových prostorů.

Proč volím a nevolím

Průzkum říká, že pouze 32 procent respondentů vědělo, že europoslanci jsou voleni občany. 23 procent dotázaných si totiž myslí, že je vybírá parlament, 21 procent zas tvrdí, že jsou nominováni vládou, a 8 procent je přesvědčeno, že o europoslancích rozhoduje prezident. Není to zdaleka jediný průzkum, který ukazuje, že Češi příliš neoplývají politickou gramotností.

Estimated Worth

How to find out what is the Worth of web site? Some diagnostic webs are preparing different analysis to see what links, what scores and what ranks any web site has. I tis possible to see how active is any web site on social media.

Site View

Sociál

Časopis, který píší studenti (hlavně) pro studenty.

Kdokoliv se může přidat, kdokoliv může naším prostřednictvím říct svůj názor.

Vycházíme třikrát za semestr, výtisk stojí 20 Kč a je k mání u stolečku v Jinonicích, na vrátnicích Hollaru a Opletalky a hlavně u kamelotů!

Další údaje

* Název: SOCIÁL – Časopis studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
* Vydavatel: o.s. UK media, U Kříže 661/8, Praha 5-Jinonice, 158 00 (mapa)
* IČ: 28553322
* Evidenční číslo MK ČR: E 15567
* ISSN: 1801-0830

Knihy o problematice SVJ

Každý kdo vlastní byt v osobním vlastnictví je členem Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Pro jednotlivce by bylo poměrně obtížné zajistit správu budovy s byty o několika bytech. SVJ je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku.  Pro účely správy obytných domů vznikají společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) má na starosti zejména správu, provoz a opravy tzv. společných částí domu, což je např. střecha, chodba, schodiště, kotelna, prádelna, kočárkárna apod., tedy vše mimo bytů nebo nebytových prostorů.

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Každé Společenství vlastníků jako organizace zapsaná v obchodním rejstříku musí mít stanovy podle nichž je společenství vlastníků jednotek řízeno.

Do 31. 12. 2013 se řídilo chování SVJ dle zákona 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů.

Nově je tato problematika upravena v ustanovení § 1158 až § 1222 Nového občanského zákoníku. Zákon 72/1994 upravoval spoluvlastnictví budovy, a společných částí budovy. Dle zákona 72/1994 bylo možné úkonem nazývaným „Prohlášení vlastníka“ rozdělit bytový dům, který byl až dosud v katastru zapsán jako bytový dům bez rozlišení počtu bytových a nebytových jednotech jednodtlivé bytové a nebytové jednotky a společné části budovy.

Pro účely zákona 72/1994 se budovou rozuměla trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.

Další odkazy

Constitution of the Czech Republic

Napsat komentář